بسیج کشتی نظام را در هنگام طوفان ها حفظ می کند .‏

 « همانطور که یک کشتی در مواقع طوفانی لنگر می اندازد تا تعادل خود را حفظ نماید و واژگون نگردد ، همانطور هم بسیج باید کشتی نظام را در برابر امواج طوفان ها متعادل نماید و آن را حفظ کند و لازمه ی این حرکت این است که بسیج بتواند برای آینده ی نظام  ، کارهای خود را عالمانه انجام بدهد . »

/ 0 نظر / 27 بازدید