اردوی جهادی

بسیج بسیج بسیج بسیج سازندگی
جهاد جهاد جهاد برای بالندگی

از علی ما بندگی آموختیم
در رهش سازندگی آموختیم

باشهیدان پای درس اهل بیت
راه و رسم زندگی آموختیم

زندگی یعنی چو شمعی سوختن
در رضای حق فدای جان و تن

در دل مظلوم و مسکین و یتیم
شعله امید را افروختن

چاه را کندن به رنج بازوان
وقف کردن تا که جوشد آب از آن

با چنین الگویی و این سان نماد
دستها در دست هم با اتحاد

با جوانانی پر از شور و نشاط
دستجمعی سر اردوی جهاد

همنشینی با ضعیفان باصفاست
خدمت مستضعفان آئین ماست

چون نشستی با یتیمی روی خاک
شک نکن آنجا همان عرش خداست

اردوی ما بوی جبهه می دهد
بوی شبهای شلمچه می دهد

اردوی ما وعده گاه انتظار
با دعای عهد گردد بی قرار

صوت قرآن و طلوع آفتاب
بهر خدمت باز هم یک روز ناب

/ 1 نظر / 33 بازدید
محمد

خیلی عالیه من این شعر را بااجازت بر می دارم من از این دفعه طرفدارانت بشمار می آیم انشا الله همیشه موفق باشی.